Behandeling aan huis

Als u niet in staat bent om naar de praktijk toe te komen of als training in de thuissituatie handig is, is oefentherapie aan huis mogelijk. Oefentherapie aan huis heeft als meerwaarde dat we daar kunnen oefenen in de eigen vertrouwde omgeving.

Ik ben gespecialiseerd in het samen met u oefenen van handelingen en activiteiten uit het dagelijks leven die voor u van belang zijn. We oefenen deze in die omgeving waarin u de meeste beperkingen ervaart. Tevens kunt u meteen ergonomische adviezen krijgen over bijvoorbeeld het inrichten van een goede thuiswerkplek of over hoe dingen makkelijker en veiliger kunnen.

Behandeling aan huis draagt bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Ook als u normaal in de praktijk komt voor Oefentherapie óf Slaapoefentherapie is het soms raadzaam om één of meerdere behandelingen aan huis in te plannen om zo adviezen en oefeningen die we in de praktijk door hebben genomen, thuis in de praktijk te brengen.